Dysgu Gydol Oes

Mae rhaglen Dysgu Gydol Oes Cyfanfyd yn gweithio i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang ym mhob agwedd ar addysg oedolion a chymunedol yng Nghymru.

Mae Cyfanfyd yn darparu adnoddau ac yn rhoi cymorth i ystod eang o sefydliadau sy’n darparu addysg oedolion a chymunedol yng Nghymru. Mae’r adnoddau a gynhyrchwyd yn cynnwys Arweiniad Arfer Da ar gyfer ADCDF mewn Dysgu Gydol Oes a dogfen Llywodraeth Cymru, “ADCDF – Dealltwriaeth Gyffredin mewn Dysgu Oedolion a’r Gymuned”.

Mae Cyfanfyd yn darparu ystod eang o gyfleoedd hyfforddi ar gyfer ymarferwyr Dysgu Oedolion yn y Gymuned a’r rheiny’n amrywio o gwrs undydd cyflwyniadol i gwrs achrededig “Hyfforddiant ar gyfer Hyfforddwyr mewn ADCDF”.

Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang mewn Dysgu Gydol Oes

lifelong guideThis guide draws together and celebrates the best practice of adult and community education practitioners across Wales. At the same time, the guide demonstrates the importance of Sustainable Development and Global Citizenship content within Lifelong Learning and in turn serve to inspire others to bring the global perspective into their work.

This Guide is now available for download. Download pdf (577Kb)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.