Dwy Olwyn yn Well

O’r 22ain o Fawrth tan fis Gorffennaf eleni, bydd Pat McCarthy, o Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru, yn reidio ei feic modur o begwn deheuol yr Ariannin i ymyl ogleddol Alasga.

Bwriad y daith ffordd, y bydd yn ei chwblhau ar ei ben ei hun, yw codi arian ar gyfer mudiad y Cenhedloedd Unedig, UNICEF. Gallwch ddilyn Pat ar ei  flog yn www.patonabike.blogspot.com lle ceir dolen hefyd i’w dudalen Justgiving.

Leave a Reply