Uwchgynhadledd y Ddaear yn Rio

Ar yr 20fed o Fehefin 2012, bydd arweinwyr byd yn ymgynnull yn Rio, Brasil, i drafod datrysiadau ymarferol i’r argyfwng ariannol byd-eang, yr argyfwng bwyd, prisiau olew cyfnewidiol, dirywiad cynyddol yr ecosystem a nifer o ddigwyddiadau a oedd yn ymwneud â thywydd eithafol a achoswyd gan yr hinsawdd.

Bydd yr uwchgynhadledd yn mynd i’r afael â myrdd o faterion datblygu cynaliadwy a bydd, gobeithio, yn gam pwysig tuag at ysgogi cydymdrechion rhyngwladol mewn perthynas â datblygu cynaliadwy byd-eang ar ôl cynhadledd Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar y Newid yn yr Hinsawdd yn Cancun yn 2010.

Bydd cyfres o ddigwyddiadau, sgyrsiau a thrafodaethau trwy gydol y flwyddyn cyn i Uwchgynhadledd y Ddaear gael ei chynnal. I gael rhestr lawn o’r rhain, neu i gael mwy o wybodaeth am nodau a bwriadau Uwchgynhadledd y Byd yn 2012, ewch at y wefan http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html

Leave a Reply